Anunt concurs post ingrijitor

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Subscrisa LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” cu sediul în localitatea VOLUNTARI, str. BULEVARDUL VOLUNTARI, nr. 94-98, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual aprobat prin H.G. nr.286/2001, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul institutiei.

Denumirea postului vacant – ingrijitor- 1 post, contractual pe perioada determinata

Conditii specifice de participare la concurs:

  • Nivelul studiilor: studii generale sau studii medii
  • Apt medical pentru postul de ingrijitor
  • Fara antecedente penale

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

Proba scrisa: -data de 13.09.2017, ora 9.00, la sediul unitatii

Proba practica: -data de 13.09.2017, ora 12.30, la sediul unitatii

Proba de interviu: – data de 13.09.2017, ora 14.00, la sediul unitatii

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 06.09.2017, ora 13.30 la sediul unitatii.

Date contact BUZDUGAN CARMEN

Telefon 031/437.81.50

 

Reprezentant legal,

ANGHEL ROXANA – ELENA